Select Page

Mindfulness är en konkret metod med tydliga verktyg som hjälper dig att bli mer medvetet närvarande i ditt liv. Det handlar om att genom meditation, lätt yoga och kroppsscanning* i så stor utsträckning som möjligt lära sig att vara återkommande förankrad i sin kropp, i sig själv och i nuet.

 

Mindfulness är vetenskapligt välbeprövat.

  • Det kan hjälpa dig att både hantera och reducera stress, oro och fysisk smärta.
  • Din förmåga att koncentrera dig och hålla fokus kan förbättras.
  • Det kan skapa mer balans och harmoni, i både nuet och i det långsiktiga, och gör det därför lättare att agera klarsynt i de flesta aspekter av ditt liv.
  • Mindfulness kan bidra till ökad empati både gentemot dig själv och andra.
  • Genom att få syn på den autopilot och de impulser vi har, som ofta styr oss på olika sätt i vår vardag, ges vi även möjligheten att förändra många av våra automatiska betéendemönster.
  • Man har i forskning sett att genom att praktisera mindfulness så förändras hjärnan. Det sker en nyproduktion av hjärnceller och delar av hjärnan utvidgas.
  • Mindfulness som metod, integrerar sig subtilt och gradvis. Enligt forskning har man kommit fram till att 8 veckor är det som behövs för att metoden ska ha en chans att etablera sig i kropp och sinne. Därför är den klassiska mindfulnesskursen utformad under en 8-veckors process.

Genom den koncentration du bygger upp genom meditation, så blir det även lättare för dig att rikta din uppmärksamhet och fokusera på det som är viktigt för dig i ditt liv.

Lätt yoga och kroppsscanning hjälper dig att bli mer förankrad i din kropp och du får lättare att lyssna till vad du och din kropp behöver.

I mindfulness är alla känslor, tankar och upplevelser lika mycket värda. Den tillåtande röda tråden som genomsyrar mindfulness gör det allt lättare att acceptera sig själv och därmed även andra.

Man värderar inte i bra eller dåligt, utan tillåter istället kroppen och medvetandet ha den process som är nödvändig.

Man lär sig att iakta sig själv och det som pågår i omgivningen, istället för att identifiera sig med allt man tänker, känner eller gör.

Det handlar om att våga se saker för vad de faktiskt är, utan att döma dem eller döma sig själv. Många upplever att de utvecklar en allt starkare förmåga att se både sig själva och olika situationer mer objektivt, vilket gör det lättare att sätta hälsosamma gränser och ta hälsosamma beslut.

Centrala begrepp som genomsyrar mindfulness är Generositet, Tacksamhet, Släppa taget, Nyfikenhet, Medveten strävan, Tillit, Tålamod, Acceptans och Icke-dömande.

Mindfulness är en mjuk och tillåtande väg till att stå tryggare i sig själv och vara mer närvarande i sitt liv.

 

* Kroppsscanning handlar om att skanna igenom kroppen med sinnet, det innefattar alltså ingen apparat som är ett vanligt missförstånd:).

 

 

Pin It on Pinterest

Share This